VÝCVIK VOLNÝCH PÁDŮ AFF ze 4000m

 

 

VÝCVIK VOLNÝCH PÁDŮ AFF ze 4000m

 

 

 

 

 

 

Intenzivní výcvik volných pádů - AFF (Accelerated free fall)
 

Výcvik volných pádů pomocí AFF je moderní metodou pro výcvik zájemců o
parašutismus, která umožňuje během krátké doby intenzivní a bezpečnou
cestu pro získání prvních zkušeností ve vzduchu. Základním prvkem tohoto
programu je velice důkladná teoretická a praktická příprava při všech
částech kurzu.

 


AFF výcvik se skládá z těchto částí:

 

1. teorie a pozemní trénink - student se za pomoci výkladu, videa,
fotografií, trenažérů a dalších učebních pomůcek seznamuje s průběhem
výcviku, zásadami bezpečnosti, padákovou technikou, řízením padáku,
přistání, aerodynamikou volného pádu atd., teorie se dá zvládnout během
1 dne a je zakončena závěrečným písemným přezkoušením

 

2. Prožití seskoku za pomoci virtuální reality - před prvním skokem
si student vyzkouší svůj seskok v cvičném postoji - otevření,
kontrola padáku, orientace, létání a přistání

 

3. Létání ve větrném tunelu - součástí výcviku je nácvik pozice volného
pádu ve větrném tunelu

 

4. Výcvik volných pádů - skládá se ze 7 skoků ze 4000m označovaných jako
LEVEL 1- 7 pod přímým dohledem instruktora. Během prvních seskoků to
provádí student se 2 instruktory, postupně potom pouze s jedním.
Každému jednotlivému skoku předchází důkladný briefing, část
skoků je zaznamenávána na kameru pro snadnější a přesnější rozbor
volného pádu. Doba trvání je individuální, minimálně však 3 dny.

 

5. solo seskok - první solo jump (4000m) může žák provést po splnění
všech úrovní podle uvážení instruktora a dle individuálních schopností a
potřeb každého studenta za předpokladu splnění všech minimálních
požadavků na první samostatný skok Po úspěšném absolvování prvního sólo
skoku student provádí další samostatné seskoky do minimálního počtu 25
pro získání kategorie A, po jejímž získání může účastník kurzu skákat
bez přímého dohledu instruktora.


Kurzy AFF se provádějí v měsících březen - říjen, konkrétnější termíny
vždy podle dohody, teoretická příprava probíhá přímo na letišti v
Příbrami, seskoky a praktická část tamtéž. Seskoky provádíme z letadla
Turbolet L-410. Pro AFF výcvik se používají pouze padáky typu křídlo
vybavené záchranným přístrojem Cypres2 nebo M2 na záložním padáku.

 

 

Požadavky na účast v kurzu:

  · zdravotní prohlídka u leteckého lékaře

  · minimální věková hranice 15 let, u osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas
    rodičů

  · pevná obuv nad kotníky bez háčků a přezek, sportovní oděv s dlouhými rukávy a
    nohavicemi

 

 

Ceny:

Cena kurzu (včetně 10 minut létání v tunelu): 43.500 Kč - zahrnuje
teorii, 15 minut ve vzdušném tunelu, virtuální realitu, náklady na
úrovně 1-7 vč. instruktorů a záznamů na kameru, 1. samostatný seskok
půjčení a zabalení padáku, výukový manuál, studentský logbook a USB s
nahrávkou skoků 1-7

 

Cena samostatných skoků po ukončení kurzu: 800 Kč letenka + 400 Kč
(pronájem padáku/ vybavení + zabalení).

 

LANO          IAFF          FOTO GALERIE

 

 

 

hlavní strana                              zpět