Ceník :

 Popis seskoku:  Cena:

 Tandemový

 seskok

 4200 Kč

 Tandemový

 seskok + USB

 (kamera + foto)

 4200 Kč

 +2200 Kč