VÝCVIK VOLNÝCH PÁDŮ AFF ze 4000m

 

 

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

 

Výcvik volných pádů - AFF (Accelerated free fall)


Výcvik volných pádů pomocí AFF je moderní metodou pro výcvik zájemců o parašutismus, která umožňuje během krátké doby intenzivní a bezpečnou cestu pro získání prvních zkušeností ve vzduchu. Základním prvkem tohoto programu je velice důkladná teoretická a praktická příprava při všech částech kurzu.


AFF výcvik se skládá z těchto částí:

1. teorie a pozemní trénink - student se za pomoci výkladu, videa, fotografií, trenažérů a dalších učebních pomůcek seznamuje s průběhem výcviku, zásadami bezpečnosti, padákovou technikou, řízením padáku, přistání, aerodynamikou volného pádu atd., teorie se dá zvládnout během 1 dne a je zakončena závěrečným písemným přezkoušením

2. seznamovací seskok - může být podle individuální dohody tandemový (4000m) nebo na lano s automatickým otevřením padáku do 3 vteřin po opuštění letadla (minimálně 1200m), popř. oba

3. výcvik volných pádů - skládá se ze 7 skoků ze 4000m označovaných jako LEVEL 1- 7 pod přímým dohledem instruktora. Během prvních 3 úrovní provádí student skoky se 2 instruktory, od 4. skoku potom pouze s jedním. Každému jednotlivému skoku předchází důkladný briefing, část skoků je zaznamenávána na kameru pro snadnější a přesnější rozbor volného pádu. Doba trvání je individuální, minimálně však 3 dny

4. solo seskok - první solo jump (4000m) může žák provést po splnění všech úrovní podle uvážení instruktora a dle individuálních schopností a potřeb každého studenta za předpokladu splnění všech minimálních požadavků na první samostatný skok Po úspěšném absolvování prvního sólo skoku student provádí další samostatné seskoky do minimálního počtu 25 pro získání kategorie A, po jejímž získání může účastník kurzu skákat bez přímého dohledu instruktora.


Kurzy AFF se provádějí v měsících březen - říjen, konkrétnější termíny vždy podle dohody, teoretická příprava probíhá přímo na letišti v Příbrami, seskoky a praktická část tamtéž. Seskoky provádíme z letadla Turbolet L-410 nebo Finist. Pro AFF výcvik se používají pouze padáky typu křídlo, vybavené záchranným přístrojem Cypres nebo MPAAD na záložním padáku.

Ceny:

·  Cena kurzu (bez létání v tunelu): 35.000 Kč - zahrnuje teorii, seznamovací seskok,

náklady na úrovně 1-7 vč. instruktorů a záznamů na kameru, 1. samostatný seskok,

půjčení a zabalení padáku, vystavení licence, výukový manuál, studentský logbook a DVD

s nahrávkou skoků 1-7

 

·  Cena kurzu (včetně 10 minut létání v tunelu): 38.000 Kč - zahrnuje teorii, 10 minut ve

vzdušném tunelu, seznamovací seskok, náklady na úrovně 1-7 vč. instruktorů a záznamů

na kameru, 1. samostatný seskok, půjčení a zabalení padáku, vystavení licence,

výukový manuál, studentský logbook a DVD s nahrávkou skoků 1-7 

 

·  Cena samostatných skoků po ukončení kurzu: 525 Kč letenka + 400 Kč (pronájem padáku + zabalení)

 

LANO          IAFF          FOTO GALERIE

 

 

 

hlavní strana                              zpět